Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Fotoshoot

Bij regen wordt de fotoshoot verzet of word er voor een binnenlocatie gekozen, we kijken samen naar een nieuwe datum/locatie, bij bewolking gaat de fotoshoot gewoon door. Dit wordt op de dag waarop de fotoshoot gepland staat beslist.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u automatisch akkoord met de stijl & bewerking die Anja Dorst Fotgrafie gewend en eigen is.

Bij een fotoshoot kan Anja Dorst Fotgrafie niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van een bepaalde verwachtingen van de klant. Het kan altijd voorkomen dat niet alle betrokkenen willen kijken/lachen enz. Er wordt altijd rekening gehouden met alle omstandigheden.

Na elke fotoshoot wordt er een selectie van de foto’s gemaakt. Anja Dorst Fotgrafie is vrij om naar eigen inzicht en kennis te beoordelen welke foto’s wel/niet geschikt zijn.

U kunt geen beroep doen op de foto’s die niet door de selectie komen. Anja Dorst Fotgrafie zal waar nodig standaard en naar eigen inzicht foto’s bewerken in photoshop. Dit gaat om bewerkingen zoals storende opbjecten verwijderen, face swap etc. Wanneer er vervolgens nog meer aanpassingen gewenst zijn kunnen daar extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Wanneer u een fotoshoot boekt, gaat u er automatisch mee akkoord dat Anja Dorst Fotgrafie de foto’s online en offline mag gebruiken ter uitbreiding van het portfolio. Is dit niet gewenst, kan dat van te voren worden aangegeven.

Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze gemaakt zijn door Anja Dorst Fotgrafie Het logo op de foto’s mag in geen geval worden verwijderd.

Bij het plaatsen van de foto’s op social media wordt het gewaardeerd als Anja Dorst Fotgrafie vermeld wordt. De RAW (onbewerkte) bestanden worden niet vrijgegeven aan de klant.

Anja Dorst Fotgrafie is niet verantwoordelijk als fotoafdrukken van kleur en kwaliteit verschillen dan het digitale beeld, en is ook niet aansprakelijk voor kleur afwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen.

Betaling & levering

Bij annulering van de fotoshoot binnen 2 weken voor de afgesproken datum door de klant is 50% van het vooraf afgesproken bedrag aan Anja Dorst Fotografie verschuldigd, wegens mis gelopen inkomsten.

De betaling kan contant op de dag zelf worden voldaan, of na afloop van de fotoshoot via betaalverzoek/factuur. Binnen 2 – 3 weken na de fotoshoot worden, na uitzoeken en bewerken door Anja Dorst Fotografie alle beelden digitaal geleverd.

De foto’s kunnen tot 1 jaar na dato worden opgevraagd. Anja Dorst Fotografie is vrij om alle foto’s te bewerken en online te gebruiken. Uiteraard zal dit wel in overleg gebeuren.

Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s aan de Anja Dorst Fotgrafie te worden doorgegeven. Anja Dorst Fotgrafie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens het vorige punt binnen tien dagen een officiële klacht is ingediend. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de Anja Dorst Fotgrafie, in welke zin dan ook.

U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is op geen enkele wijze te verhalen op Anja Dorst Fotgrafie.

Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

Cadeaubonnen

Anja Dorst Fotgrafie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden. Cadeaubonnen dienen te worden ingeleverd op de dag van de fotoshoot. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

Auteursrechten & publicaties

Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoshoots blijven altijd in het bezit van Anja Dorst Fotgrafie. Het is niet toegestaan om de foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken. Wanneer dit is gewenst dient er eerst een aanvullende licentieovereenkomst te worden getekend. Indien u de foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op. Als er nog vragen zijn hoor ik dat graag en kunt u mij bereiken via anjadorstfotografie@hotmail.com